top of page

MEDICINA MUNCII

 

Pentru companiile preocupate de performanta psihica si eficienta fizica a angajatilor lor, am dezvoltat departamentul de Medicina Muncii.

 

SERVICIILE DE MEDICINA MUNCII

 

Medicina Muncii este disciplina medicala care studiaza relatia fiziologica si patologica dintre organismul uman si munca, in vederea recomandarilor masurilor care sa permita desfasurarea activitatii profesionale in conditii fiziologice si igienice pentru mentinerea capacitatii de munca la un nivel ridicat precum si prevenirea bolilor profesionale si a celor legate de profesie.

Cu alte cuvinte, medicina muncii stabileste legatura dintre om si munca.

 

MEDICINA MUNCII INCLUDE:

 

 • Examenul medical la angajare stabilirea aptitudinii profesionale,

 • Propuneri ale medicului de medicina muncii privind adaptarea postului de munca la caracteristicile angajatului,

 • Includerea in circuitul operational al persoanelor care necesita supraveghere medicala deosebita.

 

 

 

CONTROLUL PERIODIC ANUAL

 

 • De obicei acesta este efectuat la sediile beneficiarului prin unitati mobile sau cabinete on-site cuprinzand:

 • inregistrarea evenimentelor medicale dintre controalele medicale anuale;

 • examene medicale pentru angajatii care lucreaza in conditii de expunere la factori de risc profesional conform fiselor din anexa 7 a Normelor Generale de Protectie a Muncii si pentru angajatii care lucreaza fara expunere la factori nocivi; profesional diferentiati in functie de varsta, sex si stare de sanatate;

 •  finalizarea concluziei, prin completarea fisei de aptitudine de catre medicul specialist. Examenul medical la reluarea activitatii (pentru persoanele care au intrerupt activitatea minimum 90 de zile din motive medicale sau 6 luni pentru oricare alte motive);

 • consilierea angajatorului si participarea la activitatile prevazute de legislatia in vigoare privind protectia maternitatii la locul de munca;

 • evidenta bolilor profesionale si a celor legate de profesie consemnate in dosarele medicale ale angajatilor. Participarea la cercetarea accidentelor de munca inregistrate in unitatile angajatorului;

 •  asigurarea asistentei / consultanta in cadrul controalelor de specialitate din partea autoritatilor;

 •  examinari, teste de laborator si diagnostic necesare stabilirii aptitudinii, gradului de afectare a capacitatii muncii datorat unor afectiuni cronice sau acute ale angajatilor.

 

PARTICIPAREA LA EVALUAREA RISCURILOR DE IMBOLNAVIRE PROFESIONALA

 

 • indrumarea activitatii de reabilitare profesionala dupa boala profesionala, boala legata de profesie, accident de munca sau boala cronica;

 • comunicarea riscului catre toti factorii implicati;

 • consilierea angajatorului privind fundamentarea strategiei de securitate si sanatate la locul de munca in cadrul Comitetului de Securitate Si Sanatate in Munca.

 

Intocmirea raportului de risc maternal de catre medicul de medicina muncii

 

Angajatorul impreuna cu medicul de medicina muncii efectueaza evaluarea privind riscurile la care este supusa salariata la locul ei de munca, intocmesc si semneaza Raportul de evaluare privind riscurile la care este supusa salariata la locul ei de munca, denumit in continuareRaport de evaluare, intocmit conformart. 5 alin. (2) din Ordonanta de Urgenta.

 

Comunicarea riscului profesional catre toti factorii implicati in procesul muncii (raport medical). La sfarsitul campaniei de control medical periodic (anual sau semestrial, conform pervederilor legislatiei de Medicina Muncii in functie de profilul de activitate al Beneficiarului) se vor intocmi rapoarte catre Beneficiar. Raportarea patologiei depistate se va face numeric, respectand cerinta expresa a legii de pastrare a confidentialitatii informatiilor din dosarele medicale ale angajatilor.

 

Scopul conceptului de medicina muncii este eliminarea sau diminuarea factorilor de risc de accidentare si/sau imbolnavire profesionala existenti in sistemul de munca.

 

 

CENTRUL MEDICAL TRANSILVANIA

 

Asiguram clientilor nostri toata gama de servicii medicale in conformitate cu stipularile legale pentru orice tip de profesie. Serviciul de Medicina Muncii urmareste identificarea riscurilor profesionale si testarea aptitudinii in munca a angajatilor, promovarea starii de sanatate a acestora, preventia imbolnavirilor legate de profesie, diagnosticul precoce al afectiunilor profesionale si al celor legate de profesie, scaderea absenteismului la munca.

 

LEGISLATIE

 

Legislatia ce reglementeaza activitatea serviciului de Medicina Muncii:

 

 • Codul Muncii.

 • Legea 100/1998 a asistentei de sanatate publica.

 • Legea 319/2006 privind Securitatea si Sanatatea in munca, H.G. 1425/2006 de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a Legii 319/2006.

 • H.G. 355/ 2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor.

 • Legea 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, completata cu Ord. 107/2003.

 •  Ord. 96/2003 privind protectia maternitatii.

 

Efectuam examinari complete de medicina muncii care sunt necesare pentru :

 

 • Obtinerea fisei de aptitudine in vederea angajarii, controlului medical periodic,reluarea muncii pentru toate categoriile de angajati,

 • Obtinerea de adeverinte pentru concursuri, cursuri de specialitate si somaj, 

 

Avantajele colaborarii cu CMT:

 

 • un  medic de medicina muncii se va ocupa de programarea si efectuarea controalelor medicale ale angajatilor, rapoartele angajatelor gravide, sedintele CSSM ( comitetul de securitate si sanatate in munca).

 • psibilitatea deplasarii echipei pe teren atat pentru efectuarea controlului periodic cat si in vederea angajarii cu posibilitatea efectuarii pe teren a tuturor analizelor necesare ( recoltari de sange, examinari psihologice)

 • facilitati pentru angajati – consultatii de diferite specialitati in cadrul CMT, carduri de reducere

 • consiliere pentru diferite problem legate de angajatii d-voastra sau indrumari cu privire la legislatia in vigoare.

 

SERVICII OFERITE

 

 • analize de laborator,

 • audiometrie,

 • dosar medical, inclusiv fisa de aptitudine,

 • audiograma,

 • EKG cu interpretare,

 • PFV ( probe functionale ventilatorii)

 • probe vestibulare si de echilibru,

 • examen coproparazitologic,

 • examen coprobacteriologic,

 • examen psihologic,

 • evaluari ale locului de munca,

 • viziotest.

bottom of page